Giặt hấp/khô

Áp dụng cho những quần áo đặc biệt: Comple, Da, Dạ, Lông vũ….Bảng giá tính theo cái